Nederlands

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk
Nederland

Manager Openbare Ruimte a.i.

Vacaturedetails

Werkgebied

Noord-Holland
Beverwijk

Contract

Opleidingsniveau

HBO/WO

Salaris

Branches

Overheid

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Manager Openbare Ruimte a.i.

Van13-07-2018 LocatieBeverwijk Urenn.v.t. OpleidingHBO/WO

Bij de gemeente Beverwijk zetten we moderne middelen in om onze burgers zo goed mogelijk te helpen. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er soms buiten de gebaande paden gewandeld worden voor de beste oplossingen. Dat verwachten we ook van jou. Als manager van een team van ongeveer 40 collega’s laat jij zien hoe mooi werken aan Beverwijk kan zijn. Je inspireert je team en krijgt medewerkers mee met jouw ideeën. Wil jij aan het hoofd staan van dit team? Wij zijn op zoek naar een:

 

Manager Openbare Ruimte a.i.

voor 3 dagen per week, voor maximaal 1 jaar  

 

 

Dit ga je doen

De gemeentelijke organisatie is de afgelopen periode aan de slag gegaan met het versterken van de organisatie om nu en in de toekomst in staat te zijn om gemeentelijke taken goed uit te blijven voeren. Hierbij is de beweging door te groeien naar een meer proces gestuurde organisatie. Team Openbare Ruimte (TOR) is onder andere belast met de taak van dagelijks beheer en onderhoud in de buitenruimte. Binnen team Openbare Ruimte is een verandering gaande in de uitvoering van deze werkzaamheden. Waar nu een deel van de beheer- en onderhoudstaak door eigen medewerkers wordt uitgevoerd (clusters Grijs en Groen), wordt dit in de nabije toekomst voor een groot deel door externe partijen gedaan. Dit behoort tot de verandering “van zelf doen naar regie”. Daarnaast is er een Serviceteam die binnen 48 uur de klachten in de openbare ruimte oplost. De cluster Begraafplaats beheert op een respectvolle wijze de begraafplaats en verzorgt de begravingen. Ook is een handhavingseenheid aan het team toegevoegd.

 

Voor de komende jaar is de opgave van de manager a.i.:

  1. Dagelijkse aansturing team Openbare Ruimte. Je bent integraal verantwoordelijk voor de producten, het beleid en de bedrijfsvoering van het team Openbare Ruimte. Je zorgt ervoor dat je medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Voor beide geldt dat de aansturing er op gericht moet zijn om deze functionarissen meer in zijn kracht zetten of aan te sturen op alternatief op werkzaamheden waar zijn elk afzonderlijk goed in zijn.
  2. In gang zetten van de ontwikkeling in de bedrijfsvoering, te weten de balans tussen zelf doen of uitbesteden. Hierbij ligt het accent op het verandertraject richting regie groen/grijs, welke stappen zijn nog te maken en wie hebben we daarvoor nodig.
  3. Handhaving van de kwaliteit van het onderhoud in de openbare ruimte versus de door te voeren bezuinigingen op het openbaar groen.
  4. Heroriëntatie op de handhavingstaak. Het accent ligt daarbij op de samenwerking tussen beleid en uitvoering op het vlak van handhaving, de inbedding van handhaving in de organisatie Beverwijk, de positie van de gebiedsbeheerder handhaving en de medewerkers handhaving.
  5. Rol Servicebureau. Huidige invulling taak, raakvlakken met overige organisatieonderdelen, die met dienstverlening zijn belast (samenwerking intensiveren of op een andere wijze organiseren), de verbetering van de werkprocessen van het Servicebureau.

Het team komt met bovenstaande opgave in een opbouwfase. Hierin bevorder je de samenwerking binnen en buiten het team, je stuurt op inspirerende manier de kwaliteiten van medewerkers en je bent een goede sparringpartner op strategisch niveau. Je bent lid van het MT van de afdeling Ruimte. Je bent in het MT mede verantwoordelijk voor een gedeelde en eenduidige toekomstvisie op de verschillende beleidsterreinen van de fysieke omgeving. Van belang is dat landelijke en regionale ontwikkelingen hun plaats vinden in het gemeentelijk beleid. Centraal staat het sturen op resultaten, de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen en de kwaliteit van de processen. Daarnaast lever je in het kader van de planning- en controlcyclus bijdragen aan beleids- en bestuursrapportages, programma- en productverantwoordingen.

 

Jouw talenten als manager

Je bent in staat om een verandering in gang te zetten en hiervoor draagvlak te creëren op alle niveaus. Jij beheerst de aspecten van situationeel leiderschap en bent mensgericht. Vanzelfsprekende communiceer je op alle niveaus, ben je een ervaren netwerker en bestuurlijk sensitief.

Bij voorkeur heb je affiniteit met beheervraagstukken in de openbare ruimte en kunt deze vertalen in beleid. Je weet hoe een planning en control cyclus werkt en kan een bijdrage leveren aan de gewenste producten op dit vlak. Je wordt omschreven als “stevige persoonlijkheid, een verbinder, enthousiast, energiek en proactief; iemand die zich snel in een lokale politieke situatie thuis voelt”.

De omvang van de klus is maximaal 3 dagen per week, bij voorkeur maandag, dinsdag en donderdag.

 

Verder heb jij voor deze functie:

  • minimaal hbo-werk- en –denkniveau, bij voorkeur op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte (werkgebieden begraafplaats, groen en grijs en handhaving)

  • relevante managementervaring opgedaan in een vergelijkbare werkomgeving

     

Beverwijk: jouw stad

Gevormd door de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee, is Beverwijk met 40.000 inwoners een middelgrote gemeente. De gemeente Beverwijk doet het allemaal nét iets anders. We zijn doeners die werken op een eigentijdse manier.

 

Samen je collega’s bij team Openbare Ruimte zet jij flink de schouders eronder. Het team waarin jij terechtkomt, valt onder de afdeling Ruimte. Binnen de afdeling Ruimte wordt in het brede fysieke domein zowel aan het beleid als aan de uitvoering vorm en inhoud gegeven. De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams, te weten Omgeving, Vergunningen, Openbare Ruimte, Geo-Informatie-Werken, Vastgoed. De afdeling Ruimte werkt in een dynamische politieke, maatschappelijke en organisatorische omgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving vragen om een flexibele en ondernemende overheid.

Het doel van de afdeling Ruimte is het ontwikkelen, beheren en in stand houden van de fysieke omgeving om de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers te optimaliseren. Dit doen wij door te adviseren over en ontwikkelen van beleid en ruimtelijke plannen en het uitvoeren van werkzaamheden in het fysieke domein.


Mijn stad, jouw werk

Zet jij met jouw leidinggevende skills het team Openbare Ruimte op het juiste spoor? Reageer dan op deze vacature via
www.werkenvoorbeverwijk.

Heb je vragen over deze vacature? Ronald Kramer, teamleider Omgeving beantwoordt ze. Hij is bereikbaar via  0251 256 256. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je bellen met Nathalie Potgieter of José de Koning (P&O), ook via 0251 256 256

     
Vacature delen      
18-07-2018 Beverwijk n.v.t. HBO/WO
16-07-2018 Beverwijk n.v.t. HBO/WO